Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
SPILCENTRUM DE BARRIER

Samen met Kinderopvang Dikkie&Dik maakt de school onderdeel uit van Spilcentrum De Barrier.
Een Spilcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders een aantrekkelijke voorziening waarin spelen en leren wordt geïntegreerd. In het Spilcentrum staan de maximale ontwikkelingskansen van elk kind centraal.

SPIL staat voor SPelen, Integreren en Leren
Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dit betekent dat er overleg is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. De partners in het Spilcentrum werken dus nauw met elkaar samen. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het BreedSpilZorgteam, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken.
De samenwerking tussen de partners is geregeld in een gezamenlijk opgesteld Pedagogisch Plan.

Onze gezamenlijke missie is:

 
SPILcentrum de Barrier: Kracht van de gemeenschap: Veilig, Vertrouwd, Vreedzaam en Veelzijdig.