Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

Onze school streeft niet één bepaalde onderwijskundige of pedagogische richting na, zoals Jenaplan of Montessori, maar alle onderwijsontwikkelingen hebben onze aandacht. Veel van deze ontwikkelingen zijn in onze school terug te vinden.

GROEPSINDELING
Wanneer Uw kind vier jaar wordt, komt het in groep 1. Afhankelijk van het instroommoment gaat uw kind daarna naar groep 2. Om een goede keuze hierin te maken hanteren wij het protocol beleid najaarskinderen.
Vanaf groep 3 is het onderwijs voornamelijk klassikaal en cursorisch, dat wil zeggen leren langs van te voren opgestelde plannen, met zoveel mogelijk aandacht voor individuele verschillen.

GROEPSGROOTTE
Hoewel de wetgever geen maximum stelt aan het aantal leerlingen, is onze schoolorganisatie erop gericht om de groepen zo klein mogelijk te houden. Daar waar de personeelsformatie het enigszins toelaat zullen grote groepen gesplitst worden, of wordt extra formatie ingezet voor een optimale begeleiding van deze groepen.

MODERN JAARKLASSYSTEEM
Over het algemeen wordt op onze school in de groepen 3 t/m 8 klassikaal gewerkt. De kinderen krijgen meestal les binnen hun eigen jaargroep. Omdat niet alle kinderen hetzelfde zijn en sommigen meer of minder uitleg behoeven, proberen wij daarop zo goed mogelijk in te spelen.
Meestal is er een (korte) klassikale uitleg. De kinderen die daar voldoende aan hebben, kunnen daarna zelfstandig aan de slag. De leerlingen die meer uitleg nodig hebben, komen bij de leerkracht aan de instructietafel zitten. Daar krijgen ze de nog benodigde uitleg of maken samen met de leerkracht de oefeningen. Deze kinderen gaan daarna ook zelfstandig aan het werk.

Voor uitgebreidere info zie de schoolgids.