Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
jaarverslag OR 2022-2023.pdf

De ouderraad


Wat is de ouderraad?

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en wordt gevormd door ouders die betrokken zijn bij de school. De ouderraad wordt aangevuld door een lid van het lerarenteam van de school, in dit geval directeur Harry Voss.
In en rond de school zijn een tiental (ouder)commissies actief. Activiteiten van deze commissies worden tijdens de vergadering besproken. Dit kan zeer direct omdat een aantal leden van de ouderraad ook lid zijn van die deelcommissies. De samenstelling van ouderraad beperkt zich niet tot ouders, die ook actief zijn  in andere commissies. Alle ouders die mee willen denken en praten over de school zijn van harte welkom.

De ouderbijdrage
De ouderraad int en beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een bijdrage per kind per schooljaar. De penningmeester van de ouderraad beheert dit fonds en hieruit worden activiteiten betaald die niet voor vergoeding van het rijk of de gemeente in aanmerking komen zoals:
* schoolopeningsfeest
* sinterklaaspresentjes
* kerstviering/paasviering
* sportactiviteiten
* natuuractiviteiten
* carnaval
* schoolreis/schoolkamp e.d.
De wet stelt de ouderbijdrage niet verplicht, maar wij rekenen erop dat iedere ouder de bijdrage zal voldoen. Alleen zo kunnen alle bovenstaande activiteiten ook daadwerkelijk doorgang vinden.

Hoe kunt u de ouderraad bereiken?
De ouderraad vergadert minstens 6 x per jaar op maandagavonden. Deze vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor alle ouders. Op de kalender kunt u vinden wanneer ze plaatsvinden. Voor informatie over de ouderraad kunt u terecht bij de voorzitter van de ouderraad (Sanne van Gennip) via: 
opbouw_or@salto-eindhoven.nl of bij een van de andere ouderraadleden.

Voorzitter:       
Didier Barrois

Penningmeester:
Geerte Delfgou

Secretaris:
Liesje ter Bekke

Algemeen lid:
Jessie Schats
Bonnie Kop
Willemijn Kerssemakers
Klaudia Heijerman
Ronald van de Putte

Teamlid:
Harry Voss