Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Ook op de Opbouw is het van belang dat je als ouder mee praat over allerlei zaken van de school. Je mag je stem laten horen. Je kunt dat bij de Opbouw in de Medezeggenschapsraad (M.R.).
De Medezeggenschapsraad (M.R.) is een soort ondernemingsraad waarin ouders samen met leerkrachten praten over het wel en wee van de school.
Onze M.R. bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur van de school is afgevaardigde van het bestuur.
De M.R. vergadert een aantal keren per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die belangstelling heeft, mag komen luisteren.
In de M.R. wordt over velerlei zaken gesproken, bijvoorbeeld klassenindeling, schoolgids, schoolplan en vakantierooster. Daarnaast denkt de M.R. mee in beslissingen van het schoolbestuur.
Eén keer per jaar kun je je als ouder kandidaat stellen voor de M.R..
Alle ouders samen kiezen dan uit de beschikbare kandidaten de uiteindelijke ouderleden van de M.R
De M.R. bestaat dit jaar uit de volgende personen:
 
  • Michelle Dekker (personeel) 
  • Mirte van Dijk (personeel) 
  • Jaklien Koole (personeel) 
  • Jorg van Waas (ouder) 
  • Inge van Gerwen (ouder) 
  • Angela Voll (ouder) 

Het e-mail adres:  opbouw_mr@salto-eindhoven.nl