Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
  • LEERTIJD EN LESTIJDEN
I.v.m. Corona maatregelen hebben we een "Breng- /ophaalschema" gemaakt.
Voor meer informatie zie: Nieuwsbrief 1 van 2020-2021

We trachten de leertijd optimaal te benutten. De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de les, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  
 
LESTIJDEN: 

Door de coronamaatregelen zijn de begin- en eindtijden aangepast en komen de leerlingen via verschillende in- en uitgangen naar binnen en naar buiten. Zolang de 1,5 metermaatregel van kracht is, worden de leerlingen door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 op de speelplaats opgehaald volgens een van te voren bekend gemaakt schema. Mochten de regels worden versoepeld, kan er gekeken worden naar een andere organisatievorm.

LEERJAAR 1 t/m 8:

Officiële lestijden:
De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit.
Op woensdag is de lestijd van 08.45 - 12.45 uur.
Op woensdagmiddag is er geen school.
Het pauzekwartier voor de groepen 3, 4 en 5 is van 10.15-10.30 uur, voor de groepen 6, 7 en 8 van 10.30-10.45 uur.
De groepen 1 en 2 pauzeren in de klas met fruit en drinken en hebben hun eigen speeltijden buiten.

De middagpauze is verdeeld in drie blokken:
-Groepen 1 en 2: 11.45-12.15 uur -Groepen 3 t/m 5: 12.15-12.45 uur
-Groepen 6 t/m 8: 12.45-13.15 uur

De kinderen lunchen een kwartier voor of na de middagpauze.

• INLOOP

Door de corona-maatregelen is de inloop voor de ouders in de groepen 1/2 komen te vervallen. Het is nu moeilijk in te schatten hoe dit na de grote vakantie zal zijn, maar zolang de 1,5 meter regel van kracht is, zal de inloop niet doorgaan en worden de leerlingen door de leerkrachten van de groepen 1/2 op de speelplaats opgehaald. Mochten de regels versoepeld worden, gaan we opnieuw bekijken of de inloop verantwoord is voor schooltijd. schoolgids SALTO-school de opbouw internet: www.bs-opbouw.nl 10 e-mail: opbouw@salto-eindhoven.nl Bij regenachtig of extreem koud weer mogen de kinderen vanaf 08.30 uur naar binnen. Dit wordt bepaald door de surveillant. Het zal duidelijk zijn dat de les verstoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw kind regelmatig te laat komt, nemen wij contact met u op.
 

  • VAKANTIEROOSTER 2020-2021
(zie ook de agenda van het ouderportaal)
 
Herfstvakantie 19 t/m 23 okt.'20
Kerstvakantie 21 dec.'20 t/m 1 januari'21
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari'21
Pasen 5 april'21
Meivakantie 3 t/m 14 mei '21 (inclusief Hemelvaartsdag)
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei'20
Pinksteren (2e pinksterdag) 24 mei'21
Extra vakantieweek leerlingen 21 t/m 25 juni'21
Zomervakantie 26 juli t/m 3 sept'21
 
  • STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020/2021
  • Houdt u er rekening mee dat er op de volgende studiedagen voor uw kind géén school is:
  • 11-09-2020
  • 09-11-2020
  • 18-12-2020 (vanaf 12.15 uur)
  • 29-01-2021
  • 12-02-2021 (vanaf 12.15 uur)
  • 06-04-2021 - 23-07-2021 (vanaf 12.15 uur)