Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
  • LEERTIJD EN LESTIJDEN 
LESTIJDEN: 

Door de coronamaatregelen zijn de begin- en eindtijden aangepast en komen de leerlingen via verschillende in- en uitgangen naar binnen en naar buiten. Zolang de 1,5 metermaatregel van kracht is, worden de leerlingen door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 op de speelplaats opgehaald volgens een van te voren bekend gemaakt schema. Mochten de regels worden versoepeld, kan er gekeken worden naar een andere organisatievorm.

LEERJAAR 1 t/m 8:

Officiële lestijden:

Groep 1 - 8
Maandag 08.45 - 14.45 uur
Dinsdag 08.45 - 14.45 uur
Woensdag 08.45 - 12.45 uur
Donderdag 08.45 - 14.45 uur
Vrijdag 08.45 - 14.45 uur
 
Ochtendpauze - buiten spelen
Groepen 3, 4, 5 10.15 - 10.30 uur
Groepen 6, 7, 8 10.35 - 10.50 uur
        De groepen 1 en 2 hebben hun eigen buitenspeeltijden.
 
Middagpauze - buiten spelen
Groepen 1 en 2 11.45 - 12.15 uur
Groepen 3 t/m 5 12.15 - 12.45 uur
Groepen 6 t/m 8 12.45 - 13.15 uur

         De kinderen lunchen ongeveer 15 minuten voor of na de middagpauze.
 

  • VAKANTIEROOSTER 2022-2023
(zie ook de agenda van het ouderportaal)
 
Vakantierooster
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Extra vakantieweek leerlingen 12 t/m 16 juni 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023
 
  • STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  • Houdt u er rekening mee dat er op de volgende studiedagen voor uw kind géén school is:
Vrije dagen
Studiedag 23 september 2022
Studiedag (vanaf 12.15 uur) 23 december 2022
Studiedag 30 januari 2022
Studiedag (vanaf 12.15 uur) 17 februari 2023
Lesvrije dag 19 mei 2023
Studiedag (vanaf 12.15 uur) 14 juli 2023 (start zomervakantie)