Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl
  • LEERTIJD EN LESTIJDEN
We trachten de leertijd optimaal te benutten. De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de les, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  
 
LESTIJDEN:
LEERJAAR 1 t/m 8:
-De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur, de leerlingen van groep 1 t/m 3
  mogen om 08.35 uur naar binnen.
-Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit.
-Op woensdag is de lestijd van 08.45 - 12.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen  school.
 
Het pauzekwartier voor de groepen 3, 4 en 5  is van 10.15-10.30 uur, voor de groepen 6, 7 en 8 van 10.30-10.45 uur. De groepen 1 en 2 pauzeren in de klas met fruit en drinken en hebben hun eigen speeltijden buiten.
 
De middagpauze is verdeeld in drie blokken:
-Groepen 1 en 2: 11.45-12.15 uur
-Groepen 3 t/m 5: 12.15-12.45 uur
-Groepen 6 t/m 8: 12.45-13.15 uur
De kinderen lunchen een kwartier voor of na de middagpauze.
 
  • INLOOP
Een kwartier voor de aanvang van de schooltijd wordt er op de speelplaats door een leerkracht toezicht gehouden.
Voor de ouders en leerlingen uit groep 1 en 2 is er op woensdag en vrijdag spelinloop van 08.35 uur tot 09.00 uur. Ouders en leerlingen moeten uiterlijk om 08.45 uur in de klas aanwezig zijn.  Zij hebben de gelegenheid om samen werkjes te maken of spelletjes te doen. Op de andere dagen (maandag, dinsdag en donderdag) wordt u verzocht om de klas om 08.45 uur te verlaten/afscheid te nemen, zodat de leerkrachten met de lessen kunnen starten.
Voor ouders en leerlingen uit groep 3 is de inlooptijd van 08.35 tot 08.45 uur. Ook deze ouders worden verzocht om de klas om 08.45 uur te verlaten/afscheid te nemen.
De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen. De lessen voor deze groepen starten om 08.45 uur.
Bij regenachtig of extreem koud weer mogen de kinderen vanaf 08.30 uur naar binnen. Dit wordt bepaald door de surveillant.
 
Het zal duidelijk zijn dat de les verstoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw kind regelmatig te laat komt, nemen wij contact met u op.
  • VAKANTIEROOSTER 2019-2020
(zie ook de agenda van het ouderportaal)
 
Herfstvakantie 14 t/m 18 okt.'19
Kerstvakantie 23 dec.'19 t/m  3 jan.'20
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari'20
Pasen 13 april'20
Meivakantie 27 april '20 t/m 8 mei '20
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei'20
Pinksteren 1 juni'20
Extra vakantieweek leerlingen 2 juni t/m 5 juni'20
Zomervakantie 13  juli t/m 21 aug.'20
 
  • STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2019/2020
Houdt u er rekening mee dat er op de volgende studiedagen voor uw kind géén school is:
06-09-2019:          Groepen 1 t/m 8
04-11-2019:           Groepen 1 t/m 8
31-01-2020:           Groepen 1 t/m 8
21-02-2020:           Groepen 1 t/m 8 ('s middags vanaf 12.15 uur)
23-03-2020:           Groepen 1 t/m 8