Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl
LESTIJDEN:

LEERJAAR 1 t/m 8:
-De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur, de leerlingen van groep 1 t/m 3
  mogen om 08.35 uur naar binnen.
-Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit.
-Op woensdag is de lestijd van 08.45 - 12.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen  school.
 
Het pauzekwartier voor de groepen 3, 4 en 5b is van 10.15-10.30 uur, voor de groepen 5a, 6,6/7, 7/8 en 8 van 10.30-10.45 uur. De groepen 1 en 2 pauzeren in de klas met fruit en drinken en hebben hun eigen speeltijden buiten.
 
De middagpauze wordt verdeeld in drie blokken:
-Groep 1: 11.45-12.15 uur
-Groep 2, 3 en 4: 12.15-12.45 uur
-Groep 5, 6, 6/7, 7/8 en 8: 12.45-13.15 uur
De kinderen lunchen een kwartier voor of na de middagpauze.

INLOOP:
Een kwartier voor de aanvang van de schooltijd wordt er op de speelplaats door een leerkracht toezicht gehouden.
Voor de ouders en leerlingen uit groep 1 en 2 is er op woensdag en vrijdag spelinloop van 08.35 uur tot 09.00 uur. Ouders en leerlingen moeten uiterlijk om 08.45 uur in de klas aanwezig zijn. Ouders en leerlingen hebben de gelegenheid om samen werkjes te maken of spelletjes te doen.
Voor ouders en leerlingen uit groep 3 is de inlooptijd van 08.35 tot 08.45 uur.
De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen. De lessen voor deze groepen starten om 08.45 uur.
Bij regenachtig of extreem koud weer kun­nen de kin­deren ook eerder naar binnen.
Het zal duidelijk zijn dat de les gestoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw kind regelmatig te laat komt, nemen we contact met u op.


VAKANTIES 2018-2019
Eerste schooldag: 20-08-2018
Herfstvakantie:     15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie:   24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie:   22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartsdag:   30-05-2019 
Extra vakantieweek 03-06-2019 t/m 07-06-2019
2e Pinksterdag:: 10-06-2019 
Zomervakantie:   08-07-2019 t/m 16-08-2018


STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

Houdt u er rekening mee dat er op de volgende studiedagen voor uw kind géén school is:
07-09-2018 
05-11-2018 
25-01-2019 
25-03-2019