Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
  • LEERTIJD EN LESTIJDEN 
LESTIJDEN: 

Door de coronamaatregelen zijn de begin- en eindtijden aangepast en komen de leerlingen via verschillende in- en uitgangen naar binnen en naar buiten. Zolang de 1,5 metermaatregel van kracht is, worden de leerlingen door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 op de speelplaats opgehaald volgens een van te voren bekend gemaakt schema. Mochten de regels worden versoepeld, kan er gekeken worden naar een andere organisatievorm.

LEERJAAR 1 t/m 8:

Officiële lestijden:
De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit.
Op woensdag is de lestijd van 08.45 - 12.45 uur.
Op woensdagmiddag is er geen school.
Het pauzekwartier voor de groepen 3, 4 en 5 is van 10.15-10.30 uur, voor de groepen 6, 7 en 8 van 10.30-10.45 uur.
De groepen 1 en 2 pauzeren in de klas met fruit en drinken en hebben hun eigen speeltijden buiten.

De middagpauze is verdeeld in drie blokken:
-Groepen 1 en 2: 11.45-12.15 uur -Groepen 3 t/m 5: 12.15-12.45 uur
-Groepen 6 t/m 8: 12.45-13.15 uur

De kinderen lunchen een kwartier voor of na de middagpauze.
 

  • VAKANTIEROOSTER 2021-2022
(zie ook de agenda van het ouderportaal)
Vakantierooster
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Extra vakantieweek leerlingen 7 t/m 10 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022
 
  • STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • Houdt u er rekening mee dat er op de volgende studiedagen voor uw kind géén school is:
Vrije dagen
Studiedag 14 oktober 2021
Studiedag 15 november 2021
Studiedag (vanaf 12.15 uur) 24 december2021
Studiedag 4 februari 2022
Studiedag (vanaf 12.15 uur) 25 februari 2022
Studiedag 1 april 2022
Studiedag (vanaf 12.15 uur) 22 juli 2022 (start zomervakantie)