Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl

Nieuwsbrief 44

19-06-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage Nieuwsbrief nr. 44 met daarin de volgende onderwerpen:
  • Groepsverdeling schooljaar 2020/2021;
  • Nieuwe datum bekendmaken nieuwe groepen;
  • Aanpassing richtlijn RIVM;
  • Diverse gratis laptops beschikbaar;
  • 25 juni normale lesdag
  • Migratie ICT-omgeving school
  • Nieuwe digiborden
  • Nieuws vanuit de MR
U leest de nieuwsbrief hier