Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl
 
                                Voor het schooljaar 2017-2018 waren de volgende activiteiten gepland en uitgevoerd:
 • Verdiepingsscholing Piramide en rekenen met Pluspunt groep 1 en 2.
 • Scholingstraject KIJK! en spel leerkrachten groep 1 en 2 is afgerond
 • Het VVE verbeter- en scholingsplan.
 • Ouderbeleid 3.0 binnen Spilcentrum de Barrier is beschreven.
 • Beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid vastgesteld. Kangoeroegroep (meer- en hoogbegaafde leerlingen) is gecontinueerd en krijgt een vaste plek binnen de organisatie.De Kangoeroeleerkracht heeft de opleiding "Talentbegeleider" bij Novilo met als doel professionalisering van de Kangoeroegroep, het beter begeleiden van deze leerlingen en het coachen van leerkrachten in de groepen succesvol afgerond.
 • Onderzoek "Bewegend leren" door Fontys Sport Hogeschool is door ziekte van de docent niet uitgevoerd.
 • Uitbreiding mobiele computers en laptops binnen de school.
 • Uitvoeren verbeteractiviteiten WMK-kaarten schooljaar 16/17 en afname geplande WMK-kaarten schooljaar 17/18.
 • Verder uitvoeren activiteiten taal- en rekenverbeterplan.
 • Werkgroepen taal, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken, sociaal-emotioneel en meer- en hoogbegaafdheid gaan door met ontwikkelen van beleid op deze vakgebieden volgens een vastgesteld jaarplan.
 • Verder uitzetten 21th Century Skills in de vorm van leerarrangementen en oriëntatie op een nieuwe totaalmethode Wereldoriëntatie waarin de 21th Century Skills zijn verwerkt.
 • Uitvoeren activiteitenplan BVL
 • Uitvoeren ARBO/RI&E aanbevelingen
 • De leerlingenraad heeft een vaste plek binnen de organisatie gekregen en er is gestart met het houden van groepsvergaderingen in groep 1 t/m 8.
  
 
                                Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende activiteiten gepland:
 • Afronding Verdiepingsscholing rekenen met Pluspunt groep 1 en 2.
 • Het VVE verbeter- en scholingsplan uitvoeren
 • Ouderbeleid 3.0 binnen Spilcentrum de Barrier wordt uitgevoerd.
 • Uitvoeren verbeteractiviteiten WMK-kaarten schooljaar 17/18 en afname geplande WMK-kaarten schooljaar 18/19.
 • Verder uitvoeren activiteiten taal- en rekenverbeterplan.
 • Werkgroepen taal, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken, sociaal-emotioneel en meer- en hoogbegaafdheid gaan door met ontwikkelen van beleid op deze vakgebieden volgens een vastgesteld jaarplan.
 • Verder uitzetten 21th Century Skills in de vorm van leerarrangementen en aanschaf van een nieuwe totaalmethode Wereldoriëntatie waarin de 21th Century Skills zijn verwerkt.
 • Uitvoeren activiteitenplan BVL
 • Uitvoeren ARBO/RI&E aanbevelingen
 • Teamscholing Rots&Water, twee leerkrachten van de school gaan Rots&Water trainingen geven.
 • Integreren Rots&Water in de Vreedzame School
 • Groepsvegaderingen in de groepen 1 t/m 8 krijgen een vaste plek in het rooster
 • Oriëntatie op Bewegend leren
 • KEIGAAF activiteiten uitvoeren
 • Gezonde School activiteiten uitvoeren
 • De school start als opleidingsschool i.s.m. Fontys Pabo Hogeschool. Hiervoor is een basisschoolcoach aangesteld.
 • Verbeteren voorbereidend schrijven onderbouw