Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl

Nieuwsbrief 48

09-07-2020
Beste lezer,

In de bijlage de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar met daarin de volgende onderwerpen:
 • Personeel;
 • Herhaling ophaalschema morgen, vrijdag 10 juli;
 • HVO schooljaar 2020/2021;
 • Musical en afscheid groep 8;
 • Lokaalverdeling schooljaar 2020/2021;
 • Activiteitenkalender en schoolgids 2020/2021;
 • Nieuws van de mediacoach, lezen in de zomer! (als extra bijlage toegevoegd);
 • SALTO zomergroet (als extra bijlage toegevoegd);
 • Lestijden schooljaar 2020/2021;
 • Inloop groepen 1/2 schooljaar 2020/2021;
 • Lichamelijke opvoeding schooljaar 2020/2021;
 • Helemaal tot slot.

U leest de nieuwsbrief hier
Bijlage 1: Nieuws van de mediacoach
Bijlage 2: Salto zomergroet