Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl

Nieuwsbrief 43

15-06-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage Nieuwsbrief nr. 43 met daarin het volgende onderwerp:
  • GEZOCHT: OUDERS DIE ZITTING WILLEN NEMEN IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
U leest de nieuwsbrief hier