Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
Welkom op de website van SALTOschool de Opbouw

SALTOschool de Opbouw is een basisschoolgemeenschap van ongeveer 350 leerlingen en ligt centraal tussen de wijken De Barrier, Prinsejagt, Mensfort en de aanliggende wijk Woensel West. Het leerlingaantal is vooral de laatste jaren steeds gestegen.

Het sfeervolle hoofdgebouw dateert uit 1939 en is in 2011 compleet gerenoveerd. Aan het hoofdgebouw is een nieuw gebouw gezet waardoor oud en nieuw volledig met elkaar zijn geïntegreerd. Op het terrein van de school is ook een buurtontmoeting en een gymnastiekzaal gevestigd. 
In de buurtontmoeting (BOR) zijn momenteel de twee groepen 8, de bibliotheek en de kangoeroegroep gehuisvest. Na schooltijd maakt ook de BSO van Kinderopvang Dikkie & Dik gebruik van deze ruimte.

SALTOschool de Opbouw is er voor iedereen, ongeacht geloof of politieke overtuiging. Kinderen met verschillende achtergronden komen met elkaar in contact en leren met elkaar samen te werken. Er wordt veel waarde aan gehecht, dat de kinderen in wederzijds respect met elkaar en de leerkrachten (leren) omgaan. Met de inzet van het programma "De Vreedzame School" levert de school een positieve bijdrage aan het sociale- en emotionele klimaat in de klas. Het werken met mediatoren is een onderdeel van het programma.